You are here: Home Catalogus Tekeningen
Document Actions

Catalogus Tekeningen

Tekeningen in de verzameling van het Rijksmuseum Amsterdam
De verzameling tekeningen, getekende brieven en prenten van Peter Vos in het Rijksprentenkabinet (Rijksmuseum Amsterdam) is thans de meest omvangrijke openbare verzameling van zijn werk, hoewel deze pas in de afgelopen tien jaar is bijeengebracht. Dit was het directe gevolg van het aan het begin van de 21ste eeuw genomen besluit van het Rijksmuseum om te streven naar een overzicht van de 20ste-eeuwse Nederlandse kunst, die tot dat moment slechts incidenteel was verzameld. Vanaf dat moment werd het verzamelen van de 20ste-eeuwse Nederlandse kunst op papier energiek ter hand genomen.
In de eerste plaats werd een beperkte groep tekeningen en grafiekbladen uit Peter Vos’ vroege jaren, die destijds door de Rijksdiensten (RBK en ICN) waren aangekocht, door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan het Rijksmuseum overgedragen. De kern van de huidige collectie wordt evenwel gevormd door een grote aankoop in 2009/2010 van werk uit het bezit van de kunstenaar door Ger Luijten (het toenmalige hoofd van het Rijksprentenkabinet), die in nauw overleg met Peter Vos en zijn vrouw Saïda, tot stand kwam. Daarbij werden door een zorgvuldige selectie illustraties uit verschillende perioden goed en karakteristiek vertegenwoordigd. Opvallend is daarbij de groep Leeuwen uit Vrij Nederland en een selectie van schetsboeken uit alle perioden. Daarentegen bleek zijn vrije werk uit vroegere perioden nauwelijks voorhanden.
Alleen zijn latere werk, waaronder de serie Metamorfosen van Ovidius uit 2003, zijn laatste meesterwerk, is met vele karakteristieke bladen volop aanwezig. Door verschillende schenkingen is deze collectie in de loop van de jaren aangevuld. Al in 2006 kwam de schenking van Wilma en Wim Schumacher tot stand, ter nagedachtenis van de ontwerper Alje Olthof, bestaande uit onder meer het ronde Zelfportret uit 1966 met een aantal van Peters brieven aan Olthof. Zijn vrienden Willem en Ferry den Ouden-Alink schonken in 2012 en 2013 eveneens de aan hen gerichte brieven en werk uit zijn academietijd. Als gevolg van de in 2013 gehouden tentoonstelling van zijn Metamorfosen werden in dat jaar een aantal van de daar getoonde tekeningen aan de collectie toegevoegd.
Thans bestaat de verzameling uit ruim 220 tekeningen en schetsbladen, waaronder een kleine 70 zelfstandige tekeningen, ruim 100 illustraties, 14 schetsboeken, circa 20 getekende brieven en ruim 50 bladen grafiek, grotendeels afkomstig van Piet en Shirley Clement. De veertien schetsboeken in het Rijksmuseum, gedateerd tussen 1956-2001, zijn nog niet in de lijsten opgenomen; deze worden met een grotere groep schetsboeken van de kunstenaar in de toekomst ontsloten.

De verzameling tekeningen in het Gemeentemuseum Den Haag
Met een groep prenten van Peter Vos uit 1969-1970, zijn de tekeningen in het Gemeentemuseum Den Haag grotendeels afkomstig uit de aankoop in 1971/72 van ruim duizend bladen grafiek en tekeningen van Nederlandse kunstenaars. Ten dele zijn deze tekeningen en prenten vervaardigd door een oudere generatie kunstenaars als Jan en Charley Toorop, Jesserun de Mesquita, Herman Kruyder, maar het merendeel is werk van een jonge generatie kunstenaars als Piet Ouborg, Co Westerik, Dick Cassée, Carel Visser, J.C.J. Van der Heyden, Henri Plaat en Peter Vos. Deze tekeningen en prenten waren afkomstig van de verzamelaar Cees Kuijlman (1917-1995), directeur van de drukkerij Van Dooren in Vlaardingen, die deze verzameling in enkele jaren in de tweede helft van de jaren zestig bijeenbracht. Hans Locher, het toenmalige hoofd van het prentenkabinet, maakte een ruime keuze uit deze collectie toen de verzamelaar deze van de hand deed om ruimte te bieden voor een andere verzamelpassie. Kuijlman verwierf de meeste bladen direct van de betreffende kunstenaar, waarbij hij er naar streefde om een overzicht te verwerven uit de verschillende perioden van werk van de kunstenaar.
Waarschijnlijk werd een eerste keuze uit het werk van Peter Vos in het voorjaar van 1968 gemaakt, zo blijkt uit een briefje van de kunstenaar op de achterkant van een tekening met een pulcinel uit 1961. Later moeten daar de prenten en een aantal tekeningen aan zijn toegevoegd. Vos’ vroege werk in de verzameling bestaat uit schetsbladen, losgesneden uit tekenboeken vanaf 1952. Daarnaast koos hij illustraties uit Vrij Nederland en het Hollands Weekblad en later Maandblad uit de eerste helft van de jaren zestig. Bij de boekillustraties zijn die van de erotische verhalen van Rodenko uit 1964 en die van de Decamerone  uit 1967 ruim vertegenwoordigd. Zelfstandige voorbeelden van zijn vrije werk zijn er pas in de tussen 1966 en 1968 gedateerde tekeningen.
Met de aankoop uit 1971/72 verwierf het Gemeentemuseum Den Haag als eerste openbare verzameling een ruime keuze uit zijn vroege werk tot het jaar 1970. Opmerkelijk genoeg is dit ook het geval met latere toevoegingen door een enkele schenking en de overdracht in 1981 door het Letterkundig Museum van getekende brieven en ontwerptekeningen uit het archief van de Uitgeverij Thomas Rap. De verzameling bestaat nu uit ruim 110 schetsbladen en tekeningen, waaronder een 20-tal zelfstandige tekeningen, ruim 30 illustraties, enkele getekende brieven en 14 bladen grafiek.

Datum laatste wijziging: Feb 13, 2017 09:42 PM