You are here: Home Catalogus Prenten Prenten 1973-1979
Document Actions

Prenten 1973-1979

X
Peter  Vos (1935-2010), De reiger, de vis, 1973

PV-P-73-1
De reiger, de vis, 1973
litho, (beeld) 335 x  285 mm; (blad) 500 x 350 mm
met titel in potlood
oplage: 50 (voor Zending De Luis 1973), later 75
exemplaren: CM, inv. 18566 (schenking 1974; Vos ’73; 14/50); FK (Vos ’73; de Luis 35/50); AB; *SV (De reiger, de vis, ’73; 75 expl.)         
literatuur: Koot e.a.  2008, p. 177, nr.  73.10
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Griel, 1973

PV-P-73-2                           
Griel, 1973                       
litho, (blad) 180 x  292 mm
oplage: 50 (voor Zending De Luis 1973), later 75
exemplaren: *SV (met  titel en Vos 73; 44/75; meerdere expl.)         
literatuur: Koot e.a. 2008, p. 177, nr.  73.11
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Man met schip, uil en narrenkap met ballen, ca. 1973

PV-P-73-3
Man met schip, uil en narrenkap met ballen, ca. 1973
litho, (beeld) 370 x 280 mm; (blad) 650 x 515 mm
oplage: 15   
exemplaren: *RP-P-2010-222-1673 (coll. Clement; Vos); *SV (Vos en VIII/ XV)        
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Dodo, november 1975

PV-P-75-1
Dodo(nier), november 1975 
litho, (beeld) ca. 400 x 300 mm; (blad) 650 x 510 mm
met 18.XI.’75 in steen      
oplage: 190
exemplaren: *RP-P-2010-222-1675 (coll. P. Clement, Vos en Dodo); *SV     
literatuur: Ferdinandusse e.a.1995, p. 181 (expl. Clement, ten onrechte als 1979)
opmerking: Prent 190, publ. 11, serie 10c, 1976/77
 

eerste staat
X
Peter  Vos (1935-2010), Natuur en Kunst (eerste staat), 1975
tweede staat
X
Peter  Vos (1935-2010), Natuur en Kunst (tweede staat), 1975

PV-P-75-2
Natuur en kunst, november/december 1975
[Blinde kunstenaar aan het werk]
litho,  (beeld) 248 x 307 mm; (blad) ca. 400 x 500 mm
in steen: VOS 4.XII.75 
oplage: 50, gedrukt met steun kleur
exemplaren:
Ie staat:  RR: (rechts boven) eerste proef: 5.XII (blad: 32,8 x 51 cm)
IIe staat: bijgetekend: in schaduwen en in opschrift op briefkaart links aan muur: RR: (rechts boven) proef na bij tekenen: 10.XII (blad: 38 x 56 cm)
IIIe staat: met steunkleur
*SV (eerste proefdruk); ABN AMRO coll., Vlg. B. Kuyper, 28 nov. 2013, no 4768 (36/50, V0s)                  
literatuur: Sint Nikolaas, 1984, no. 87; VN- kleurkatern 14.12.1977 (RKD)
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Gevoelens, 25 november 1975

PV-P-75-3  [giraf en P’s]
Gevoelens, november 1975 
litho in zwart, (beeld) ca. 440 x 290 mm; (blad) 655 x 510 mm
in steen: 25.XI.75
oplage: 20 later 190
exemplaren: *RP-P-2005-365 (144/190, Vos); RC (ICN, inv. 81090; aankoop, Kijkmap; Vos  XII/XX ); JAS
literatuur: Ferdinandusse e.a.1995, p. 180 (P. Clement)
opmerking: Prent 190, serie 11, nr. 10c, 1976/77; de litho is een vrij preziese weergave van een 30.X.1975 gedateerde tekening, geproduceerd in Maatstaf, december 1977 (PV-ill. div. -1977a)
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Minotaurus op giraffe-figuur achter schot, ca. 1975

PV-P-75-5
Minotaurus op giraffe-figuur achter schot, ca. 1975
litho, (beeld) ?? mm; (blad) 50 x 38.80 mm
oplage: ?
exemplaren: SV*
 

X
Peter  Vos (1935-2010), G&P, ca. 1975

PV-P-75-6
G&P: Giraffe en P(ulchinel), ca. 1975
litho, (beeld) 343 x 253 mm; (blad) 500 x 388 mm
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2010-221-2163 (ICN, inv. 81090 (aankoop, Kijkmap 27; als 1966; Vos en XII/XX ); RP-P-2010-222-2839 (coll. P. Clement/Shirley, G&P, voor Piet, Vos.)
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Aeneas met vader op rug, ca. 1975

PV-P-75-7
Aeneas met vader op rug, 1975/76
litho, (beeld) ca. 300 x 250 mm; (blad) 500 x 400 mm
oplage: ?
exemplaren: *SV
opmerking: voorstudies in schetsboek PV-S-1976-RP (1) = RP-P-2013-5-6 (uit bibl. Gerrit Komrij)
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Verte: In memoriam, 1975-1976

PV-P-76-1
Verte: In  memoriam, december 1975- januari 1976
litho, (beeld) 410 x 310 mm; (blad) 650 x 500 mm
in steen: IM MEMORIAM JE9.76
oplage:  20 (I-XX), later 190 (prent 190)
exemplaren: *FK (Vos 75, XX/XX ); SV
opmerking: tekening met zelfde thema, als omslag Tirade oktober 1972 (voorstudies: EJ); volgens dagboek 12 december 1975, begin aan litho; gespiegeld kopiƫren)

X
Peter  Vos (1935-2010), Inrim, 1976

PV-P-76-2
Inrim (Laetificat), januari-februari 1976                                    
litho, (beeld) ca. 350 x 240 mm; (blad) 506 x 385 mm
met titel Inrim en 20 I 76 in steen
oplage:  80
exemplaren: 
Ie staat: zonder steunkleur; RP-P-2010-221-2161  (ICN inv. 80809; aankoop, Kijkmap, Vos 13/80); RP-P-2010-222-2837 (coll. P. Clement/Shirley, “Laetificat”, voor Piet, Vos)
IIe staat: met steunkleur in lichaam Christus: *SV
opmerking: gebaseerd op tekening bij Renate Rubinstein, begonnen eind 1975
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Arcimboldo, februari 1976

PV-P-76-3
Arcimboldo, februari 1976  
litho, (beeld) ca. 275 x 240 mm, (blad) 500 x 388 mm
oplage: 50
exemplaren: RP-P-2010-222-1653 (coll. P. Clement, met titel en Vos 76 ; SV (14/50); JAS
literatuur: Lokhorst 2008, p. 11
opmerking: voorstudies in Schetsboek 1971-75 (Rijksmuseum, RP-T-2010-46), pp. 170-75, La famiglia Arcimboldo
 

X
Peter  Vos (1935-2010), P., ca. 1976

PV-P-76-4
P.: Vechtende pulichinellen, ca. 1976
litho, (beeld) ca. 213 x 343 mm; (blad) 386 x 500 mm
oplage: 80
exemplaren: RP-P-2010-221-2546 (ICN, inv. 80868 (aankoop, Kijkmap 83 De Ander; ook K80650, aankoop 1976, in potlood met Vos  51/80 en P. ); *SV (Vos  23/80); LE, inv.2003-P-28: Mr. P. Cleveringa 2003, Vos 45/80)
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Artis, 1976

PV-P-76-5
Artis, voorjaar 1976
litho, (beeld) 293 x 379 mm; (blad) 385 x 501 mm  
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2010-222-2840 (coll. P. Clement/Shirley, Artis, voor Piet, Vos.); SA (Vos 3/50, Artis, voor Sander mijn collega-tekenaar)
literatuur: De Jongh e.a. 2013, p. 17, fig. 11
opmerking: voorstudies in schetsboek 1971-75 (Rijksmuseum, R-RP-T-2010-46, PV-S-1972/75), p. 189); aanbieding voor lezers NRC Handelblad 1976
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Uilendrager, 1976

PV-P-76-6
Uilendrager, 1976
litho, (beeld) 310 x 251; (blad) 501 x 385 mm
oplage: 50
exemplaren: RP-P-2010-222-2838 (coll. P. Clement/Shirley, Uilendrager, voor Piet., Vos’76); *SV (Vos, 22/50)
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Doordeweekse tao, winter 1976

PV-P-77-1
Doordeweekse tao, eind 1976
ets, 288 x 132 mm
oplage: 110 (voor Zending De Luis 1977)
exemplaren: CM, inv. 20833;  *SV (2x); RKD
literatuur: Koot e.a. 2008, p. 185, nr.  73.10
opmerking: een doordeweekse tao functioneerde eind 1976 als Nieuwjaarswens (dagboek 30 dec. 1976: 1281)
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Gezin, 1977

PV-P-77-2
Gezin, eind 1976
[vier mussen]
droge naald, ca.130 x 110 mm  
oplage: 95
exemplaren: *SV (met titel, dit is een proef door Gerard gedrukt Voor Sander van Pappa, Vos ‘77) (33/95); AB (7e druk voor Anneke van Peter, Vos ’76)
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Kikkebek (nachtzwaluw), ca. 1977

PV-P-77-3
Kikkebek (nachtzwaluw) (Podargus strigoides), ca. 1977  
droge naald, ca. 130 x 110 mm  
oplage: 35 ?
exemplaren: *SV (met titel)
literatuur: Ferdinandusse e.a.1995, p. 188
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Eidereenden, ca. 1977

PV-P-77-4
Eidereenden, ca. 1977  
droge naald, ca.130 x 110 mm  
oplage: 35?
exemplaren: *SV (met titel)
literatuur: Ferdinandusse e.a.1995, p. 189
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Jacana Spinosa, ca. 1977

PV-P-77-5
Jacana Spinosa, ca. 1977  
droge naald, ca.130 x 100 mm
oplage: 35?
exemplaren: *SV (met titel); Sander Vos (idem)
literatuur: Ferdinandusse e.a.1995, p. 189
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Athene Noctua, ca. 1977

PV-P-77-6
Athene Noctua, ca. 1977  
droge naald, ca. 110 x 100 mm 
met in plaat Athene Noctua
oplage: 35
exemplaren: *SV (met 3/35, Steenuil)
literatuur: Ferdinandusse e.a.1995, p. 21
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Drie sneeuwuilen, ca. 1977

PV-P-77-7
Drie steenuilen, ca. 1977
droge naald, ca. 152 x 120 mm
oplage: 35?
exemplaren: *SV
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Steenuilen, 11 mei 1976

PV-P-77-8
Vier steenuilen, mei 1976
droge naald,  ca. 154 x 126 mm  
oplage: 35?
exemplaren: RP-P-2012-87-5 (schenking WdO: Steenuilen 11.V.76. 2e proef. schraapstaal braam weggehaald)        
Zie: PV-P-77-6
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Holopterus Armatus, ca. 1977

PV-P-77-9
Holopterus Armatus, ca. 1977   
droge naald, ca. 154 x 122 mm 
oplage: 35?
exemplaren:
Ie staat zonder opschrift: *SV
2de staat, met opschrift.: Holopterus Armatus: *SV
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Pluvianus aegyptius, ca. 1977

PV-P-77-10
Pluvianus aegyptius, ca. 1977    
droge naald, ca. 152 x 122 mm
oplage: 35?
exemplaren: *SV             
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Twee goudplevieren, ca. 1977

PV-P-77-11
Twee goudplevieren, ca. 1977  
droge naald, ca. 152 x 112 mm
oplage: 35 (?)
exemplaren: *SV (proefdruk)
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Twee steltlopers, ca. 1977

PV-P-77-12
Twee steltlopers, ca. 1977  
droge naald, ca. 152 x 122 mm  
oplage: 35?
exemplaren: *SV
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Harpijen, 1977 en 1979

PV-P- 77-13
Harpijen, 1979  
droge naald, ca. 130 x 90 mm
oplage: 35
exemplaren: *SV (Vos ’77, 21/35); *AB (met de hand gekleurd, met titel en Vos ’79)
literatuur: Ferdinandusse e.a. 1995,  p. 20; De Jongh e.a. 2013, p. 65, no. 69
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Uil en twee goudplevieren, 1978

PV-P-77-14
Drie vogels: uil, twee goudplevieren, 1978  
droge naald, ca. 80 x 242 mm
oplage: ?
exemplaren: *SV (Vos ’78,  proef geretoucheerd) ; RR (met opdracht)     
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Stadsmuzikanten, 1978

PV-P-78-1
Stadsmuzikanten, 1978 
litho in zwart en geel, (beeld) ca. 330 x 270 mm; (blad) 500 x 390 mm
STADSMUZIKANTEN in steen  en met gele steunkleur
oplage: 15
exemplaren: *RP-P-2010-222-1654 (coll. P. Clement, Vos 78); *SV (idem, VI/XV)
tentoonstelling: Laren 1984
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Steenuilen, 1978

PV-P-78-2
Steenuilen, 1978
litho, (beeld) ca. 300 x 220 mm; (blad) 510 x 385 mm
oplage: 75
exemplaren:
Ie staat: zonder contouren boomstam achter de uilen; *RP-P-2010-221-2162 ICN, inv. 80791 (aankoop, Kijkmap Huisdieren; 2e expl. K83765, aankoop 1978, met Vos 78, 41/75);
IIe staat: contouren boomstam achter uilen: *SV (Vos 78)
literatuur: De Jongh e.a. 2013, p. 110, no. 125
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Podargus, ca. 1975-1978

PV-P-78-3
Podargus, ca. 1975-1978  
litho, (beeld) ca. 344  x 240 mm; (blad) ca. 500 x 400 mm
oplage: 50
exemplaren: 
Ie staat: zonder met steunkleur  (geel groen): *SV (45/50)
IIe staat: met steunkleur  (geel groen): *SV
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Whitehaven, 1979

PV-P-79-1
The Old Man of Whitehaven, 1979  
litho, (beeld) ca. 250 x 323 mm; (blad) 381 x 433 mm
oplage: 20
exemplaren: *RP-P-2010-222-1668 (coll. P. Clement, 2010, met Vos 79 en voor PietWHITEHAVEN); SV (The Old Man of Whitehaven 79, Vos XIX/XX),
opmerking: illustratie van het gedicht van Edward Lear, dat in 1846 verscheen in A Book of Nonsens:

There was an Old Man of Whitehaven
Who danced a quadrille with a Raven;
But they said –“It’s absurd, to encourage this bird”
So they smashed that Old Man of Whitehaven
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Young Bird in Bush (Edward Lear), ca. 1979

PV-P-79-2
Young Bird in Bush (Edward Lear), ca. 1979 
litho, (beeld) ca. 250 x  330 mm; (blad) 308 x 435 mm 
oplage: ?
exemplaren: *SV (titel en Vos in potlood)
literatuur: Ferdinandusse e.a.1995, p. 182
opmerking: illustratie van het gedicht van Edward Lear, A book of Nonsens, 1846:

There was an Old Man who said “ Hush ! ,
I perceive a young bird in this bush ”
When they said – “ Is it small ?” He replied - “Not at all !
It is four times as big as the bush
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Lady in white (Edward Lear), ca. 1979

PV-P-79-3
Lady in white (Edward Lear), ca. 1979 
litho, ca. 250 x  310 mm; (blad) 308 x 435 mm 
oplage: ?
exemplaren: *SV (titel, Vos, 10/40)
literatuur: Lokhorst 2008, p. 31
opmerking: illustratie van het gedicht van Edward Lear, More Nonsens Pictures, Rhymes Botany etc. , 1872:

‘There was an young Lady in white
Who looked out at the depths of the night;
But the birds of the air, filled her heart with despair,
And oppressed that young lady in white.’
 

X
Peter  Vos (1935-2010), Franciscus met mussen, ca. 1980

PV-P-79-4
Franciscus met mussen, ca. 1980
litho in zwart, (beeld) ca. 300 x 250 mm; (blad) 500 x 400 mm
oplage: ?
exemplaren: *SV
 

Datum laatste wijziging: Jan 26, 2017 12:58 PM